• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 – 2010 do Uỷ Ban thể dục Thể thao- Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành.

Tải về Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Thể dục Thể thao   Người ký: Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 29/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/01/2006   Số công báo: Từ số 29 đến số 30
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/12/2005, Uỷ Ban thể dục Thể thao- Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 – 2010.

QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHỐI HỢP

1. Thể dục thể thao trường học là bộ phận đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và thể lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý chí, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên góp phần đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thể dục thể thao trường học là môi trường thuận lợi và giàu tiềm năng để phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước.

2. Phát triển giáo dục Thể dục thể thao trường học theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giờ học thể dục nội khóa, đa dạng hóa các hình thức hoạt động ngoại khóa, đồng thời tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đối với người học.

3. Tăng cường sự phối hợp liên ngành Giáo dục và Thể dục thể thao, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa, tranh thủ các nguồn lực từ xã hội để xây dựng và phát triển thể dục thể thao trường học.

4. Tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về thể dục thể thao trường học, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20679