• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ

Thông tư 34/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 34/2015/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2015/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 30/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/09/2015   Số công báo: Từ số 967 đến số 968
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, ngày 30/06/2015, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 34/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hòa được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000.

Thông tư 34/2015/TT-BTNMT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2015.

Từ khóa: Thông tư 34/2015/TT-BTNMT

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287265