• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2015/TT-BNNPTNT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/10/2015   Số công báo: Từ số 1075 đến số 1076
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/10/2015, căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013, Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa.

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT bao gồm 03 Chương, 19 Điều, 05 phụ lục (về các mẫu biên bản điều tra sinh vật, mẫu giấy đăng kí kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn trạm kiểm dịch thực vật…), áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến kiểm dịch thực vật nội địa tại VN.

Bên cạnh những quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng thì Chương I của Thông tư 35 đã nêu rõ công chức kiểm dịch thực vật nội địa được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định 132/2006/QĐ-TTg  và Thông tư liên tịch 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC hướng dẫn quyết định 132/2006/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

Chương II của Thông tư 35 tập trung quy định nội dung công tác kiểm dịch thực vật nội địa. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa đối với lô giống cây trồng mới nhập khẩu theo thông báo của cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, để quản lý sinh vật có ích nhập nội, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quá cảnh và vận chuyển nội địa do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền cấp và theo dõi và giám sát địa điểm, phạm vi sử dụng sinh vật có ích nhập nội tại địa phương.

Khi xuất hiện các ổ dịch đối tượng kiểm dịch thực vật tại địa phương thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải áp dụng các biện pháp xử lý triệt để  nhằm hạn chế khả năng lây lan của đối tượng kiểm dịch thực vật. Đồng thời, nhanh chóng báo cáo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, đồng thời hướng dẫn, giám sát chủ vật thể thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định. Ngoài ra, việc định kỳ kiểm tra theo dõi các ổ dịch đã được xử lý cũng là một nội dung quan trọng bắt buộc. 

Ngoài ra, Chương II Thông tư 35 còn có các điều khoản quy định chi tiết các nội dung: quản lý sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản trong kho; quản lý vật thể nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đã xử lý tại cửa khẩu được đưa về sử dụng tại địa phương; quản lý sinh vật gây hại thuộc danh mục đối tượng phải kiểm soát và danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm II. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Chi cục kiểm dịch thực vật vùng thực hiện công tác kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu trong từng trường hợp theo yêu cầu.

Chương III của Thông tư 35 đã quy định rõ trách nhiệm của chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Theo đó, chủ vât thể phải khai báo bằng văn bản với cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương về giống cây trồng mới, sinh vật có ích nhập khẩu cung ứng, sử dụng tại địa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 35 này.

Bên cạnh đó, chủ vật thể phải thường xuyên theo dõi tình hình sinh vật gây hại trên nông sản, lâm sản lưu trữ trong kho; trong trường hợp nghi ngờ bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát, phải báo cáo kịp thời cho cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương để kiểm tra và hướng dẫn biện pháp xử lý.

Chủ vật thể cần thực hiện các biện pháp xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền.

Các trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật, Sở NNPTNT, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng được quy định chi tiết tại chương III của Thông tư 35. 

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015, thay thế Thông tư 88/2007/TT-BNN  hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

Từ khóa: Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT

1.433

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293592