• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư về Tài chính

Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 26/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/04/2016   Số công báo: Từ số 283 đến số 284
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26/02/2016.

Theo đó, hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước, bao gồm hàng hóa và dịch vụ theo phương thức tập trung như sau:

- Quy trình thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản nhà nước. Đối với việc mua sắm tập trung thuốc tại Bộ Y tế và các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Quản lý thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung;

- Các quy định khác liên quan đến việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Ngoài ra, Thông tư 35 cũng quy định các yêu cầu trong mua sắm tập trung như sau:

- Phải tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, danh mục tài sản mua sắm tập trung.

- Thực hiện trong phạm vi dự toán và đảm bảo nguồn kinh phí được phép sử dụng, công khai, tiết kiệm.

- Có sự đồng bộ, hiện đại.

- Phải được thực hiện thông qua đơn vị mua sắm tập trung và theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thông tư 35/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/4/2016 và thay thế Thông tư 22/2008/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 35/2016/TT-BTC

4.089

Thành viên
Đăng nhập bằng Google