• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư về Giáo dục, đào tạo

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT về quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2017/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/01/2018   Số công báo: Từ số 155 đến số 156
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 

Theo đó, các tỉnh thực hiện tổng hợp, hoàn thành báo cáo dữ liệu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/10 hàng năm.

Việc tổng hợp và gửi báo cáo được thực hiện thông qua các chức năng có trên Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Ngoài ra, tại Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT còn đính kèm Phụ lục Danh mục các chức năng được cung cấp trên Hệ thống thông tin quản lý, ví dụ như:

  • Chức năng cập nhật các danh mục: quận/huyện/xã, danh sách các trường trực thuộc;

  • Chức năng quản lý, kiểm tra và phê duyệt dữ liệu do cấp huyện, cấp xã báo cáo;

  • Chức năng lập báo cáo liên quan đến phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/02/2018.

Từ khóa: Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT

506

Thành viên
Đăng nhập bằng Google