• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Thông tư 37/2015/TT-NHNN quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tải về Thông tư 37/2015/TT-NHNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2015/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 37/2015/TT-NHNN quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phân loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của NHNN

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

+ Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ;

+ Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ;

+ Đề án khoa học và công nghệ cấp Bộ;

+ Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ;

+ Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;

+ Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ;

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

+ Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

+ Dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Yêu cầu chung đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

+ Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành ngân hàng, giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi ngành, lĩnh vực ngân hàng và có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của NHNN;

+ Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chiến lược, kế hoạch phát triển ngành ngân hàng trong từng giai đoạn;

+ Phù hợp với chiến lược hoặc định hướng phát triển khoa học và công nghệ của ngành ngân hàng trong từng giai đoạn;

+ Có tính cấp thiết hoặc tầm quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành ngân hàng;

+ Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện;

+ Không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, các phát minh, sáng chế trong và ngoài nước đã được các cơ quan bảo hộ sở hữu trí tuệ công nhận;

+ Có dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phù hợp với khả năng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các quy định về tài chính hiện hành.

Thông tư 37/2015/TT-NHNN này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2016.

Từ khóa: Thông tư 37/2015/TT-NHNN

2.976

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300420