• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông tư liên tịch 39/2005/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010" do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính   Người ký: Bùi Mạnh Hải, Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 23/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2005   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/05/2005, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 39/2005/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010".

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010” (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Kinh phí đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thụ hưởng dự án

- Kinh phí lồng ghép với các Chương trình dự án khác

- Kinh phí huy động từ các nguồn kinh phí khác.

3. Bộ KH&CN, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện các dự án thuộc Chương trình có hiệu quả, lồng ghép và không trùng lắp với các Chương trình, dự án khác.

4. Chế độ chi tiêu đối với các dự án thuộc Chương trình được áp dụng theo các chế độ hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2617