• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động

Văn bản pháp luật về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/2016/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/01/2017   Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một quy định của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, việc thu hồi GPLĐ được thực hiện như sau:

 

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực người sử dụng lao động (NSDLĐ) thu hồi GPLĐ của người lao động nước ngoài.
  • NSDLĐ nộp lại cho cơ quan đã cấp kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thu hồi nhưng không thu hồi được.
  • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được GPLĐ đã thu hồi kèm theo văn bản của NSDLĐ, cơ quan cấp GPLĐ có văn bản xác nhận đã nhận GPLĐ bị thu hồi của NSDLĐ.

Đồng thời, Thông tư cũng ban hành 15 biểu mẫu mới áp dụng cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam và NSDLĐ nước ngoài thay thế các biểu mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

Từ khóa: Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

5.173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
308541