• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Thông tư 44/2005/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và giai đoạn 2006-2010 do Bộ tài chính ban hành

Tải về Thông tư 44/2005/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2005/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 03/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/06/2005   Số công báo: Số 24
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/06/2005, Bộ tài chính ban hành Thông tư 44/2005/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và giai đoạn 2006-2010.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 và giai đoạn 2001-2005; trong đó tập trung phân tích, đánh giá một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2005 và giai đoạn 2001-2005 thuộc lĩnh vực được Nhà nước giao, phân công quản lý: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế (tốc độ tăng trưởng GDP,...); chuyển đổi cơ cấu kinh tế; kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ yếu; kết quả thực hiện những chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển xã hội,...

- Kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp của DNNN năm 2005 và giai đoạn 2001-2005.

- Kết quả thực hiện kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu năm 2005 và giai đoạn 2001-2005 của lĩnh vực, ngành, địa bàn, trong đó: kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu chịu thuế của từng loại hàng hoá, nhóm hàng hoá chủ yếu,...

- Công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng tại địa phương, quản lý khai thác nguồn lực từ quỹ đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; kết quả công tác thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu, tăng nguồn đầu tư phát triển ở địa phương năm 2005 và giai đoạn 2001-2005.

Từ khóa: Thông tư 44/2005/TT-BTC

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2197