• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Thông tư 46/2010/TT-BTC quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 46/2010/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/2010/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 08/04/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/04/2010   Số công báo: Từ số 195 đến số 196
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, ngày 08/04/2010, BTC đã ban hành Thông tư 46/2010/TT-BTC quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Thông tư 46/2010/TT-BTC quy định các nguồn vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo, bao gồm:

+ Vốn ngân sách nhà nước (gồm vốn ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương);

+ Vốn trái phiếu Chính phủ;

+ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ không hoàn lại được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ;

+ Vốn từ các chương trình, dự án;

+ Vốn hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư

+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình, dự án bố trí cho các dự án đầu tư trong năm kế hoạch chưa thực hiện hết được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết tháng 6 của năm sau năm kế hoạch.

+ Thời hạn thanh toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau: Vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được thực hiện thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó.

 Thời hạn, hình thức tạm ứng, thanh toán:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán hợp lệ của nhà thầu hoặc tổ, đội, hội, nhóm ở thôn, bản, chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục đề nghị tạm ứng, thanh toán và chuyển hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản.

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo quy định của chủ đầu tư, căn cứ vào hợp đồng và số tiền được tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước kiểm soát, cấp vốn cho dự án, đồng thời theo đề nghị của chủ đầu tư, thay mặt chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho các nhà thầu thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

Thông tư 46/2010/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2010, các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ năm ngân sách 2010.

 

Từ khóa: Thông tư 46/2010/TT-BTC

587

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
104261