Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/2016/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Lê Hữu Đức
Ngày ban hành: 01/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2016   Số công báo: Từ số 293 đến số 294
Lĩnh vực Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 46/2016/TT-BQP quy định về tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo đó, quy định về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. tuyến 4).

Đồng thời thông tư này quy định về việc được phép đăng ký chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên theo trình tự từ tuyến 4 lên tuyến 1 trong đối với các trường hợp:

- Trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến;

- Trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao.

- Chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến theo yêu cầu chuyên môn hoặc theo nguyện vọng người bệnh nếu đã điều trị bệnh ổn định nhưng cần điều trị cũng cố hoặc nguời bệnh có nguyện vọng.

Trường hợp quân nhân chưa tham gia bảo hiểm y tế nếu khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y thì việc thanh toán chi phí thực hiện theo Quyết định 105/2008/QĐ-BQP.

Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, chỉ đạo, hỗ trợ tuyến về chuyên môn kỹ thuật được quy định cụ thể tại Chương 3 Thông tư số 46/2016/TT-BQP.

Việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng đwocj quy định tại thông tư 46/2016.

Thông tư 46/2016/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2016 và thay thế Quyết định 266/QĐ-BQP và Văn bản 4111/BQP-QY.

Từ khóa: Thông tư 46/2016/TT-BQP , Thong tu 46/2016/TT-BQP , Thông tư 46 , Thông tư 46 , Thong tu 46 2016 , Thong tu 46 2016

1,682