• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 49/2010/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2010/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/04/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2010   Số công báo: Từ số 232 đến số 233
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật hải quan 2001, ngày12/04/2010, BTC đã ban hành Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội dung Thông tư này hướng dẫn việc phân loại và áp dụng mức thuế (bao gồm mức thuế theo tỷ lệ phần trăm, mức thuế tuyệt đối) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nguyên tắc phân loại hàng hóa.

+ Khi phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phải tuân thủ:

- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

- Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa;

- Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn tại Thông tư này.

+ Ngoài các nguyên tắc nêu tại Khoản 1 Điều này, trong quá trình phân loại phải tham khảo các tài liệu sau đây:

- Chú giải chi tiết HS;

- Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO;

- Danh mục phân loại hàng hóa theo Bảng chữ cái của WCO;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định đặc điểm, tính chất, cấu tạo, công dụng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa;

- Chú giải bổ sung AHTN

Một mặt hàng sau khi phân loại phải có mã số đầy đủ theo số chữ số nhiều nhất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và chỉ được xếp vào một mã số duy nhất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2010, thay thế Thông tư 85/2003/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 49/2010/TT-BTC

2.035

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
104890