• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Chính sách đối với người lao động dôi dư

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Thông tư 50/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 50/2012/TT-BQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2012/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Thành Cung
Ngày ban hành: 20/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/06/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 50/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong quân đội.

Cơ sở tính toán trợ cấp đối với người lao động dôi dư

1. Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ để tính các chế độ

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ để tính các chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 3; điểm a, b khoản 4 Điều 3; khoản 1 Điều 4; điểm c khoản 4 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định, số 91/2010/NĐ-CP.

2. Thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp

a) Thời gian có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để tính các khoản trợ cấp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này được xác định căn cứ vào thời gian đã đóng BHXH, kể cả thời gian làm việc tại khu vực nhà nước được coi đã đóng BHXH theo quy định của pháp luật và được tính đến ngày nghỉ việc ghi trong quyết định. Trường hợp số năm làm việc có tháng lẻ thì trên 6 tháng được tính là 01 năm, đủ 6 tháng trở xuống không được tính.

b) Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước để tính trợ cấp quy định tại khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, hướng dẫn tại điểm a, b khoản 4 Điều 4; khoản 1 Điều 5 Thông tư này là tổng thời gian người lao động thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực Nhà nước trừ đi thời gian người lao động nhận trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, thời gian hưởng chế độ xuất ngũ, phục viên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định (nếu có).

Tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính, từ ngày được tuyển dụng đến thời điểm nghỉ việc theo quyết định (kể cả thời gian đi học, đi công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH mà vẫn hưởng lương, có đóng BHXH theo quy định). Trường hợp người lao động chuyển công tác đến công ty trước ngày 01/01/1995 (thời điểm có hiệu lực cứa Bộ luật Lao động) thì được tính cả thời gian làm việc tại công ty 100% vốn nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thời gian tính trợ cấp xác định theo số năm (đủ 12 tháng) ở mỗi giai đoạn điều chỉnh hệ số lương và mức tiền lương tối thiểu chung, số tháng lẻ của các giai đoạn được cộng dồn, giai đoạn cuối còn tháng lẻ được tính theo nguyên tắc: dưới 01 tháng không tính; từ đủ 01 tháng đến dưới 7 tháng được tính là 1/2 năm; từ đủ 7 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 01 năm.

Từ khóa: Thông tư 50/2012/TT-BQP

1.023

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286558