• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư về Tài nguyên

Thông tư 51/2017/TT-BTNMT về bổ sung Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/2017/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 30/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/01/2018   Số công báo: Từ số 39 đến số 40
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Đây là điểm mới được đề cập tại Thông tư 51/2017/TT-BTNMT bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản (KS), đóng cửa mỏ KS và mẫu báo cáo kết quả hoạt động KS; trình tự đóng cửa mỏ KS.

 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động thăm dò KS phải tiến hành xác nhận trữ lượng KS được phép đưa vào khai thác, việc xác nhận được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

  • Thực hiện đồng thời với quá trình thẩm định, phê duyệt trữ lượng KS trong báo cáo kết quả thăm dò KS;

  • Thực hiện đồng thời trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác KS thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc của UBND cấp tỉnh;

Trường hợp trữ lượng KS huy động vào thiết kế khai thác bằng lượng KS đã được phê duyệt trong báo cáo kết quả thăm dò, thì không phải xác nhận lượng KS được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Thông tư 51/2017/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Từ khóa: Thông tư 51/2017/TT-BTNMT

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google