• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Thông tư 54/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 54/2002/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2002/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 25/06/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2002   Số công báo: Số 38
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/6/2002, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, 

Sửa điểm 2.3.c mục II phần II - "Tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn chi phí khác" như sau:

- Các hợp đồng tư vấn sau khi ký kết được tạm ứng bằng 50% giá trị Hợp đồng; Vốn tạm ứng được thu hồi ngay khi thanh toán khối lượng hoàn thành. Số vốn thu hồi từng lần bằng số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành nhân với (X) tỷ lệ tạm ứng.

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) được tạm ứng vốn khi có khái toán kinh phí đền bù của dự án được lập trên cơ sở giá đền bù theo quy định; Các chi phí khác như chi phí hoạt động bộ máy Ban QLDA. . . phải có dự toán được duyệt. Mức vốn tạm ứng theo nhu cầu cần thiết của công việc đó. Vốn tạm ứng cho công việc đền bù GPMB và các công việc thuộc chi phí khác của dự án được thu hồi một lần vào kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành của công việc đó.

Từ khóa: Thông tư 54/2002/TT-BTC

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49833