• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

Văn bản pháp luật về Luật Biển Việt Nam

Thông tư 54/2015/TT-BGTVT về quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông tư 54/2015/TT-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2015/TT-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 24/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/10/2015   Số công báo: Từ số 1045 đến số 1046
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/9/2015, căn cứ Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và một số VBPL có liên quan khác, Bộ GTVT ban hành Thông tư 54/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam.

Thông tư này có 3 Chương, 20 Điều quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam.
Việc khai báo làm thủ tục điện tử đối với tàu biển cần khai báo thông tin theo mẫu tờ khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia theo địa chỉ  https://vnsw.gov.vn. 

Còn đối với những loại phương tiện thủy nội địa khác thì người làm thủ tục có thể khai báo và gửi yêu cầu bằng một trong hai hình thức: người làm thủ tục khai báo thông tin theo mẫu tờ khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.mt.gov.vn hoặc soạn tin nhắn theo mẫu và gửi tới Tổng đài làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển. Đối với trường hợp gửi tin nhắn, người làm thủ tục phải đăng ký số điện thoại dùng để gửi tin nhắn làm thủ tục tại Cảng vụ hàng hải.

Nội dung chính của chương 2 nói về những thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển. Cụ thể:

Thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển 

- Thứ nhất, phải thông báo tàu đến càng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Thứ hai, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ hàng hải biết chính xác thời gian tàu đến cảng bằng VHF, điện thoại hoặc các phương thức liên lạc khác.

- Thứ ba, thủ tục khai báo điện tử chậm nhất là 02 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Thứ tư, nếu trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để nộp, xuất trình tại Cảng vụ.

- Thứ năm, thời hạn giải quyết thủ tục chậm nhất là 01 giờ kể từ khi hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình giấy tờ theo quy định. 

Thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển

- Thứ nhất, thời hạn làm thủ tục chậm nhất là 02 giờ trước khi tàu dư kiến rời cảng biển.

- Thứ hai, Cảng vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nếu trên cơ sở dữ liệu không có dữ liệu tàu thuyền thì Cảng vụ thông báo đề xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện.

- Thứ ba, trong thời hạn chậm nhất là 01 giờ kể từ khi hoàn thành xong thủ tục khai báo, xuất trình thì Cảng vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin về tàu biển và thuyền viên để cấp Giấy phép.

- Nếu tàu biển vào cảng và chỉ lưu lại trong thời gian không quá 12 giờ, thuyền trưởng phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực làm thủ tục điện tử cho tàu vào, rời cảng cùng một lúc.

- Nếu tàu biển đã được cấp Giấy phép rời cảng mà vẫn lưu lại tại cảng quá 24 giờ thì phải làm lại thủ tục rời cảng.

Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biển

- Thời hạn làm thủ tục với phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB thì chậm nhất là 02 giờ. Đối với phương tiện khác thì thời hạn phải trước khi phương tiện đến cảng hoặc sau khi vào neo đậu an toàn

- Nếu làm thủ tục qua tin nhắn thì người làm thủ tục phải nộp tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Danh sách hành khách.

- Cảng vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử Bộ GTVT. Nếu không có dữ liệu của phương tiện, thuyền viên thì Cảng vụ thông báo đến người làm thủ tục để xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ.

- Thời hạn giải quyết chậm nhất là 30 phút.

Đối với tàu thuyền chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục điện tử theo quy định tại Thông tư này thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và Thông tư 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP.

Thông tư 54/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Từ khóa: Thông tư 54/2015/TT-BGTVT

1.298

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292149