• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2018/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/06/2018   Số công báo: Từ số 741 đến số 742
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN năm 2019 - 2021.

 

Theo đó, việc xây dựng dự toán NSNN năm 2019 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Đúng với quy định của Luật NSNN và các văn bản liên quan về quy trình, quản lý thu, chi NSNN;

 • Đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của các Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề ra cho năm 2019;

 • Quán triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán;

 • Phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 07-NQ/TW, Nghị quyết 25/2016/QH14; triển khai các Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW;

 • Không đề xuất chính sách làm giảm thu ngân sách, chỉ đề xuất chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Xem chi tiết hướng dẫn dự toán thu, chi NSNN tại Thông tư 54/2018/TT-BTC, có hiệu lực từ 23/7/2018.

Từ khóa: Thông tư 54/2018/TT-BTC

1.250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google