• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Thông tư 55/2012/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 55/2012/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/2012/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 09/04/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/04/2012   Số công báo: Từ số 329 đến số 330
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/04/2012, BTC đã ban hành Thông tư 55/2012/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (bao gồm cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc) có vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến thực hiện cổ phần hóa theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Công ty TNHH một thành viên do các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; Công ty mẹ, công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là công ty).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2012

Từ khóa: Thông tư 55/2012/TT-BTC

379

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
137778