• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 29/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/2016   Số công báo: Từ số 139 đến số 140
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

 
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương và phụ cấp lương. Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đảm bảo theo lộ trình như sau

 • Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương và phụ cấp lương áp dụng theo khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương, phụ cấp lương theo nội dung trên và các khoản bổ sung khác tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 • Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và mức hưởng tối đa 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Trường hợp người lao động vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xẫ hội tự nguyện thì tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Thời điểm để tính việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm được ghi trong quyết định cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH còn quy định các nội dung cụ thể như sau

 • Trường hợp người vợ sinh con từ 01/01/2016 trở đi hoặc con chết từ ngày 01/01/2016 trở đi thì sẽ hưởng chế độ thai sản cho nam
 • Trường hợp NLĐ nhận con nuôi, sinh con trước ngày 01/01/2016 thì áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Tương tự, các chế độ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng đã đủ điều kiện hưởng từ trước ngày 01/01/2016 thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

 • Chế độ đối với NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí.
 • Cách tính thời gian công tác đối với NLĐ đi hợp tác lao động trước 01/01/1995.

- Cách tính thời gian công tác với NLĐ làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ 01/11/1987 đến trước 01/01/1995.

 • Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trước 01/01/2016.
 • NLĐ bị tạm đình chỉ công việc thì thời gian này không phải tham gia BHXH, hết thời gian tạm đình chỉ mà NLĐ được trả đủ lương cho thời gian tạm đình chỉ thì các bên sẽ phải đóng bù BHXH cho thời gian tạm đình chỉ này. Số tiền đóng bù không phải trả lãi chậm nộp.
 • Thay đổi điều kiện về tuổi đời khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Quy định cụ thể về thời gian hưởng thai sản của cha và mẹ.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Từ khóa: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

24.835

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299644