• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Công Đoàn

Văn bản pháp luật về Luật thanh niên

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Thông tư 61/2008/TT-BQP hướng dẫn áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn, thanh niên, phụ nữ và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 61/2008/TT-BQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/2008/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Văn Được
Ngày ban hành: 14/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/04/2008, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 61/2008/TT-BQP hướng dẫn áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn, thanh niên, phụ nữ và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trong quân đội.

Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trong quân đội và cán bộ chuyên trách (nơi có biên chế chuyên trách) của các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ cơ sở. Mức hưởng theo hệ số lương tối thiểu chung. Cụ thể như sau:

a) Đối với các doanh nghiệp:

- Ở những doanh nghiệp có chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ chuyên trách: lương ngạch, bậc chuyên môn nghiệp vụ cộng với phụ cấp của chủ tịch công đoàn ngang lương phó giám đốc; lương cộng với phụ cấp của bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ ngang lương kế toán trưởng.

- Phó chủ tịch công đoàn chuyên trách hưởng phụ cấp bằng phụ cấp chức vụ trưởng phòng doanh nghiệp; phó bí thư đoàn chuyên trách, phó chủ tịch hội phụ nữ chuyên trách hưởng phụ cấp bằng phụ cấp chức vụ phó phòng doanh nghiệp.

b) Đối với cơ quan, đơn vị:

Các chức vụ bầu cử chuyên trách chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, phụ nữ; bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương ứng mức phụ cấp trách nhiệm cho các cấp quy định tại tiết b điểm 3, Mục II Thông tư này.

c) Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non:

- Đối với trường mầm non hạng 1:

Hiệu trưởng: hệ số 0,35 so với lương tối thiểu.

Phó hiệu trưởng: hệ số 0,25 so với lương tối thiểu.

- Đối với trường mầm non hạng 2:

Hiệu trưởng: hệ số 0,25 so với lương tối thiểu.

Phó hiệu trưởng: hệ số 0,15 so với lương tối thiểu.

Từ khóa: Thông tư 61/2008/TT-BQP

864

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286652