• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Thông tư 62/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 62/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/05/2016   Số công báo: Từ số 351 đến số 352
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 62/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg.

Theo Thông tư số 62/2016 thì vốn hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) sẽ có từ các nguồn sau:

Vốn hoạt động

 1. Vốn chủ sở hữu và các quỹ.
 2. Vốn huy động.
 3. Vốn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 4. Vốn khác.

Vốn chủ sở hữu và các quỹ

 1. Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp khi thành lập và được bổ sung trong quá trình hoạt động
 2. Các quỹ được hình thành trong quá trình hoạt động của NHCSXH bao gồm: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng viên chức quản lý.
 3. Vốn ngân sách nhà nước
 4. Chênh lệch thu chi được để lại chưa phân bổ cho các quỹ
 5. Vốn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
 6. Vốn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Vốn huy động từ các nguồn như: 

 1. Huy động tiền gửi có trả lãi trong phạm vi kế hoạch hàng năm được duyệt; tiền gửi tự nguyện không lấy lãi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiết kiệm của người nghèo và các đối tượng chính sách khác
 2. Vốn ODA được Chính phủ giao;
 3. Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật;
 4. Nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 5. Vay vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 6. Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước.

Các khoản thu nhập của NHCSXH theo Thông tư số 62 sẽ có hai nguồn chính là thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ và thu nhập từ hoạt động khác.

Và NHCSXH sẽ có các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động như chi hoạt động nghiệp vụ, chi nộp thuế, phí và lệ phí, chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, chi chênh lệch tỷ giá, chi cho cán bộ, công chức, viên chức của NHCSXH, chi phí về tài sản, chi cho hoạt động quản lý và công vụ và các khoản chi khác.

Ngoài ra, Thông tư 62/2016 còn quy định các khoản chi không được hạch toán vào chi phí hoạt động của NHCSXH.

Thông tư 62/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2016.

Từ khóa: Thông tư 62/2016/TT-BTC

1.510

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
310699