• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Thông tư 64/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2011/QĐ-TTg về thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 64/2011/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/2011/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/05/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/06/2011   Số công báo: Từ số 349 đến số 350
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Hải quan 2001, Thông tư 64/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2011/QĐ-TTg về thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Nội dung Thông tư này hướng dẫn thực hiện thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan dưới dạng dữ liệu điện tử và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Hồ sơ hải quan điện tử gồm 08 loại chứng từ (các tiêu chí theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư này):

+ Bản khai hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển (Mẫu số 1);

+ Thông tin về Vận đơn gom hàng (house bill of lading) (Mẫu số 2);

+ Bản khai chung (Mẫu số 3);

+ Danh sách thuyền viên (Mẫu số 4);

+ Bản khai hành lý thuyền viên (Mẫu số 5);

+ Bản khai dự trữ của tàu (Mẫu số 6);

+ Danh sách hành khách (nếu có) (Mẫu số 7);

+ Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp có vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Mẫu số 8).

Xử lý thông tin khai hải quan

Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh thực hiện việc kiểm tra, tổng hợp, phân tích thông tin khai hải quan từ hệ thống (thông tin bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan, thông tin quản lý rủi ro …) và xử lý:

+ Trường hợp thông tin khai hải quan phù hợp với các quy định của pháp luật, không có nghi ngờ thì thực hiện thông quan tàu theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.

+ Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì chủ động phối hợp với Cảng vụ hàng hải và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Hải quan.

Thông tư 64/2011/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2011.

Từ khóa: Thông tư 64/2011/TT-BTC

696

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124156