• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Người Việt Nam ở nước ngoài

 

Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 71/2009/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/2009/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 07/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/04/2009   Số công báo: Từ số 213 đến số 214
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/4/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng quản lý tài chính đối với dịch vụ công ích phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

1. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (viết tắt là VTC) là công ty nhà nước có nhiệm vụ thí điểm cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo đơn đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2008-2010.

2. Nguyên tắc hỗ trợ tài chính: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả của dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ khóa: Thông tư 71/2009/TT-BTC

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
87106