• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 72/2015/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2015/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/05/2015   Số công báo: Từ số 575 đến số 576
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 72/2015/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/5/2015 về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo đó, chế độ ưu tiên quy định tại Thông tư ngày áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, đại lý, dự án được áp dụng chế độ ưu tiên; thủ tục thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ, chế độ quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý và dự án được áp dụng chế độ ưu tiên.

Chế độ ưu tiên được áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
 • Đại lý làm thủ tục hải quan.
 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.
 • Cơ quan hải quan, cơ quan thuế.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Việc ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan của các doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên hoặc dự án ưu tiên hoặc do đại lý ưu tiên đứng tên trên tờ khai được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Thông tư 72 đối với tất cả các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, ở tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc.
 • Ngoài các ưu tiên được quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp ưu tiên còn được hưởng các ưu tiên khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp gồm có:

 • Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.
 • Thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan.
 • Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan: được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo hải quan.

Để được hưởng các chế độ ưu tiên nêu trên, các doanh nghiệp, đại lý phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 72/2015 của Bộ Tài chính.

Trình tự, thủ tục ưu tiên cũng được quy định cụ thể tại Thông tư này. Khi có đủ các điều kiện ưu tiên, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị ưu tiên cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ cũng như kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp. Trên cơ sở kiểm tra đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên..

Thông tư 72/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/6/2015, thay thế Thông tư 86/2013/TT-BTC và Thông tư 133/2013/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 72/2015/TT-BTC

1.483

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
273841