• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật việc làm


Thông tư 72/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/07/2016   Số công báo: Từ số 783 đến số 784
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Phí dịch vụ việc làm được quy định như sau:

  • Tiền lương theo hợp đồng để làm căn cứ tính phí dịch vụ việc làm gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có), không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định;
  • Khi đăng ký tư vấn về việc làm người đăng ký tư vấn phải nộp phí dịch vụ;
  • Phí dịch vụ việc chỉ được thanh toán khi tổ chức dịch vụ việc làm thực hiện xong công việc giới thiệu việc làm để người lao động nhận được việc làm;
  • Khi thu phí, tổ chức dịch vụ việc làm phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượng nộp phí.

Xem thêm Biểu mức thu phí dịch vụ việc làm ban hành kèm theo Thông tư 72/2016/TT-BTC.

Thông tư 72/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Từ ngày 01/01/2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ.

Từ khóa: Thông tư 72/2016/TT-BTC

1.482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319303