• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


 

Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/2008/TTLT/BTC-BNN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính   Người ký: Hồ Xuân Hùng, Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 14/08/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/09/2008   Số công báo: Từ số 483 đến số 484
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/08/2008, Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003, Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp.

Vốn không được chia của HTX gồm:

a) Vốn được hình thành từ tích luỹ của HTX: Là phần lợi nhuận sau thuế, được Đại hội xã viên quyết định trích một phần hay toàn bộ bổ sung vốn kinh doanh của HTX.

b) Các quỹ hợp tác xã: Là các quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế gồm quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và quỹ khác (nếu có) theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP và do Đại hội xã viên quyết định.

c) Vốn trợ cấp: Bao gồm các khoản tài trợ của Nhà nước, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho HTX. Nếu khoản tài trợ bằng hiện vật thì HTX thành lập hội đồng định giá quy thành tiền tại thời điểm nhận tài trợ đó. HTX phải tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn vốn này theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP và Điều lệ HTX.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN

659

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
69552