Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 30/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/07/2016   Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Lĩnh vực Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Cơ chế quản lý tài chính, biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 tại Thông tư 76/2016/TT-BTC. Theo đó:

Mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng đối với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

Tăng kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng, mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị) được phân bổ hàng năm theo mức ổn định rõ ràng cho từng cơ quan. Cụ thể 1,8% đối với Tổng cục Thuế và 2.1%  đối với Tổng cục Hải quan trên dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Giữ nguyên mức chi tiền lương, tiền công đối với công chức, viên chức và người lao động bình quân của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, tức không quá 1,8 lần so với mức lương đối với công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Thông tư 76 còn quy định tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, tiền lương làm đêm, làm thêm giờ.

Quy định rõ hơn cách xác định kinh phí tiết kiệm. Cụ thể, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ chi theo quy định, phần chênh lệch giữa số chi thực tế thấp hơn phần dự toán kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm.

Bộ Tài chính vẫn là cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Thuế, hệ thống Hải qua.

Thông tư 76/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2016.

Từ khóa: Thông tư 76/2016/TT-BTC , Thong tu 76/2016/TT-BTC , Thông tư 76 , Thông tư 76 , Thong tu 76 2016 , Thong tu 76 2016

1,189