• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật dân quân tự vệ

Thông tư 79/2016/TT-BQP Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 79/2016/TT-BQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/2016/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 16/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/07/2016   Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Lĩnh vực: Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự các cấp từ đầu tháng 8/2016 sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 79/2016/TT-BQP.

Theo đó, đối với Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó và Thôn đội trưởng.

Tương như cấp xã, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở cũng được quy định tại Thông tư 79 gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó và Thông đội trưởng.

Ngoài ra, đối với đơn vị dân quân tự vệ cũng được quy định về trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, Chính trị viên, Tiểu đoàn phó, hải đoàn phó, đại đội phó, đại đội trưởng, hải đội phó, Chính trị viên phó đơn vị dân quân tự vệ.

Chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ bao gồm Tiểu đoàn trưởng, hải đoàn trưởng, đại đội trưởng, hải đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng.

Thông tư 79/2016/TT-BQP có hiệu lực từ 01/8/2016 và thay thế Thông tư 76/2010/TT-BQP, Thông tư 81/2010/TT-BQP. 

Từ khóa: Thông tư 79/2016/TT-BQP

9.505

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315237