• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trương Chí Trung, Đinh Trung Tụng, Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/09/2014   Số công báo: Từ số 799 đến số 800
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP

2.639

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
245252