• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh phí và lệ phí

Văn bản pháp luật về Khai thác tài nguyên nước

Thông tư 94/2016/TT-BTC sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 94/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2016   Số công báo: Từ số 799 đến số 800
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi, bổ sung phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

 • Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và thu phí.
 • Mức thu: Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể tại địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, như:
  1. Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất.
  2. Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt.
  3. Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.
  4. Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh áp dụng mức thu tối đa bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.
  5. Trường hợp thẩm định cấp lại áp dụng mức thu tối đa bằng 30% mức thu theo quy định nêu trên.

Thông tư 94/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2016.

Từ khóa: Thông tư 94/2016/TT-BTC

897

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317021