• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

Văn bản pháp luật về Công ty đại chúng

 

Thông tư 95/2010/TT-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kèm theo Quyết định 108/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 95/2010/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2010/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/07/2010   Số công báo: Từ số 404 đến số 405
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/06/2010, BTC đã ban hành Thông tư 95/2010/TT-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kèm theo Quyết định 108/2008/QĐ-BTC.

Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là chứng khoán của công ty đại chúng theo qui định tại Điều 25 Luật Chứng khoán không niêm yết tại SGDCK.

- Là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK)”.

- Bỏ khoản 2 Điều 8 về Hồ sơ đăng ký giao dịch.

- Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 13 về tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

- Sửa lại Điều 14 về phương thức giao dịch như sau:

“Điều 14: Phương thức giao dịch:

1. SGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo 2 phương thức là phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận.

2. SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam quy định cụ thể về nội dung phương thức giao dịch và cách thức sửa lỗi giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận”.

Điều 6. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Từ khóa: Thông tư 95/2010/TT-BTC

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108087