Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 965-DC-VP năm 1961 hướng dẫn thi hành Nghị định 36-CP về việc quản lý và bảo vệ tài nguyên dưới đất do Bộ công nghiệp nặng và Tổng cục địa chất ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 965-DC-VP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nặng, Tổng cục Địa chất   Người ký: Nguyễn Chấn, Lê Văn Đức
Ngày ban hành: 01/11/1961   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/11/1961   Số công báo: Số 46
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


66