• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

Thông tư 114/2015/TT-BQP về bố trí, sử dụng và chế độ, chính sách đối với đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa và tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Tải về Thông tư 114/2015/TT-BQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 114/2015/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Thành Cung
Ngày ban hành: 28/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/9/2015, Căn cứ định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. BQP ban hành Thông tư 114/2015/TT-BQP bố trí chế độ với đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa và tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước.

Thông tư này quy định về bố trí, sử dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại các doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do BQP làm chủ sở hữu.

Những đối tượng áp dụng

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa và các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu.

- Doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hoá, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về việc bố trí, sử dụng sĩ quan, QNCN làm việc

- Trong thời gian 5 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên cơ sở nhu cầu của công ty cổ phần và nguyện vọng của NLĐ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thể được công ty cổ phần tiếp tục bố trí, sắp xếp, sử dụng làm việc tại công ty.

- Sau 5 năm hoạt động, căn cứ vào nhu cầu thực tế của công ty, người đại diện vốn Nhà nước phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty xem xét, lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bố trí, sắp xếp một số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện vào các vị trí chủ chốt (từ Phó Trưởng phòng trở lên).

- Đối với doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu thì không thực hiện bố trí lại các chức danh đã giải quyết trong quá trình thực hiện cổ phần hoá mà sẽ căn cứ thời gian doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và nhu cầu thực tế để thực hiện việc bố trí, sử dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo 2 quy định ở trên. 

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Nếu tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa mà các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp thì thực hiện chính sách thôi phục vụ tại ngũ (hưu trí, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành…) và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tiếp tục bố trí, sử dụng làm việc tại doanh nghiệp theo quy định hoặc được BQP cử sang quản lý vốn tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do BQP làm chủ sở hữu được thực hiện các chế độ, chính sách sau:

- Về chế độ tiền lương, phụ cấp: sẽ được hưởng chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo kết quả sản xuất, kinh doanh, do công ty chi trả, hạch toán. Tiền lương tháng đóng BHXH,BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT hiện hành. 

- Về chế độ, chính sách thôi phục vụ tại ngũ:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí; trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, nếu có nguyện vọng thôi phục vụ tại ngũ và được doanh nghiệp bố trí tiếp tục làm việc và đóng BHXH tại công ty thì được giải quyết chế độ, chính sách như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuyển ngành sang làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp không được công ty bố trí, sử dụng tiếp thì giải quyết chế độ thôi phục vụ tại ngũ theo quy định.

Trường hợp có nguyện vọng chuyển sang tổ chức, doanh nghiệp hoặc công ty khác, thì sẽ được công ty chủ quản tạo điều kiện giải quyết và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

3.Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện được cử sang công ty quản lý vốn Nhà nước do BQP làm chủ sở hữu hoặc được bố trí làm việc tại công ty theo quy định, trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu được NSNN hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH theo quy định hiện hành.

- Về chế độ BHXH, BHYT việc thu nộp BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, chế độ khám chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH, BHYT, do cơ quan BHXH BQP thực hiện.

Chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

- Về chế độ tiền lương, phụ cấp thì được hưởng chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo kết quả sản xuất, kinh doanh, do công ty chi trả, hạch toán. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT hiện hành.

- Về chế độ, chính sách nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động:

Đối với công nhân, viên chức quốc phòng nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH; trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu thì thực hiện giải quyết chế độ thôi việc theo quy định hiện hành; chốt sổ BHXH, bảo lưu thời gian đóng BHXH nếu có nguyện vọng.

Nếu tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty thì thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định.

Đối với lao động hợp đồng nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH. Trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu thì thực hiện theo phương án sử dụng lao động và giải quyết các chế độ theo quy định. Nếu không có nguyện vọng chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định; chốt sổ BHXH, bảo lưu thời gian đóng BHXH nếu có nguyện vọng.

- Về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT. Kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tiến hành thu nộp BHXH, BHYT về cơ quan BHXH tỉnh, thành phố nơi công ty đóng trụ sở làm việc và đăng ký doanh nghiệp. Việc quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT đối với các đối tượng thực hiện theo quy định hiện hành, do cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2015.

Từ khóa: Thông tư 114/2015/TT-BQP

2.616

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292586