Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên bộ 01-TT/LB năm 1961 hướng dẫn chế độ dân công đắp đê năm 1961 do Bộ Lao động, Bộ Thuỷ lợi và Điện lực ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 001-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Thủy lợi và Điện lực   Người ký: Dương Quốc Chính, Nguyễn Văn Tạo
Ngày ban hành: 18/01/1961   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/02/1961   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


60