Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 01-TT/LB năm 1961 hướng dẫn chế độ dân công đắp đê năm 1961 do Bộ Lao động, Bộ Thuỷ lợi và Điện lực ban hành.

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 001-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Thủy lợi và Điện lực   Người ký: Dương Quốc Chính, Nguyễn Văn Tạo
Ngày ban hành: 18/01/1961   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/02/1961   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết

85