Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên bộ 01-TT-LB năm 1963 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy khai hoang của địa phương do Tổng cục Khai hoang và Bộ Nội vụ ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 001-TT-LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Tổng cục Khai hoang   Người ký: Lê Quảng Ba
Ngày ban hành: 07/03/1963   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/03/1963   Số công báo: Số 7
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


59