Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 02-TT/LB năm 1959 về việc trợ cấp thù lao cho trưởng trạm bưu chính xã do Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Hữu Mai, Tô Quang Đẩu, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 26/01/1959   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/02/1959   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết

121