Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên bộ 06-TT/LB năm 1972 về quản lý chi tiêu ở các bệnh viện theo định mức do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 06-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Văn Tín, Đặng Đình Long
Ngày ban hành: 06/03/1972   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/03/1972   Số công báo: Số 3
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57