Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 07-BTN/LB năm 1958 hướng dẫn thi hành Sắc luật 001-SLt năm 1957, cấm đầu cơ về kinh tế do liên bộ Bộ Công An- Bộ Tài Chính- Bộ Tư Pháp- Bộ Thương Nghiệp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07-BTN/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Thương nghiệp, Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Anh, Trần Quốc Hoàn, Trịnh Văn Bính, Vũ Đình Hoè
Ngày ban hành: 14/01/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/02/1958   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết

86