Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 09-TT/LB năm 1972 hướng dẫn Thông tư 234-TTg về việc giải quyết một số vấn đề trước mắt về tiền lương và vốn sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp trong thời chiến do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Bộ Tài Chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Đào Thiện Thi, Đinh Văn Bảy
Ngày ban hành: 20/10/1972   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/1972   Số công báo: Số 18
      Tình trạng: Đã biết

83