• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

Văn bản pháp luật về Khấu hao tài sản cố định

 

Thông tư liên bộ 17-TT/LB năm 1986 về quản lý, khấu hao tài sản cố định trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã) (kèm theo Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định) do Bộ Nông nghiệp; Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 17-TT/LB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính   Người ký: Hồ Tế, Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 11/08/1986   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/10/1986   Số công báo: Số 19
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 17-TT/LB

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
37153