Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên bộ 20-TT/LB năm 1977 hướng dẫn vấn đề về lao động để thực hiện quyết định 272-CP do Bộ Lao động -Bộ Nông nghiệp - Bộ Lâm nghiệp ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 20-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lâm nghiệp, Bộ Lao động, Bộ Nông nghiệp   Người ký: Lê Chân Phương, Trần Quốc Mạnh, Trần Văn Quế
Ngày ban hành: 09/12/1977   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1977   Số công báo: Số 25
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


60