• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi


 

Thông tư liên bộ 263-LB-TL-CNN năm 1964 quy định trách nhiệm và quyền hạn giữa Bộ Thủy Lợi và Bộ Công nghiệp nhẹ về công tác thủy lợi đồng muối do Bộ Thủy lợi - Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 263-LB-TL-CNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 263-LB-TL-CNN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Thuỷ lợi   Người ký: Phan Văn Hựu, Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 23/09/1964   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/1964   Số công báo: Số 34
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 263-LB-TL-CNN

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19980