Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên bộ 37-TT/LB năm 1982 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận các xí nghiệp sản xuất nông nghiệp quốc doanh do Bộ Nông nghiệp; Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 37-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính   Người ký: Chu Tam Thức, Nguyễn Ngọc Trìu
Ngày ban hành: 30/12/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/1983   Số công báo: Số 1
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58