Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên bộ 395-KCM/TCCBCP năm 1997 về cơ chế hoạt động và quan hệ của các Viện khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng công ty Nhà nước do Bộ khoa học công nghệ và môi trường - Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 395-KCM/TCCBCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Đỗ Quang Trung, Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 12/04/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/1997   Số công báo: Số 14
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


68