Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 44/TT/LB/TL nă, 1987 về cấp phát, quản lý và sử dụng các khoản kinh phí chi đột xuất cho phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lụt do Bộ Thuỷ lợi - Bộ tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44-TT/LB/TC/TL   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ lợi   Người ký: Hồ Tế, Trần Nhơn
Ngày ban hành: 16/09/1987   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1987   Số công báo: Số 17
      Tình trạng: Đã biết

89