• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Thông tư liên bộ 45-TT-LB năm 1963 hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan Giáo dục địa phương do Bộ giáo dục - Bộ Nội Vụ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 45-TT-LB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45-TT-LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ   Người ký: Lê Tất Đắc, Nguyễn Khánh Toàn
Ngày ban hành: 11/07/1963   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/08/1963   Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 45-TT-LB

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19510