Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 590-TT/VP năm 1966 về tăng cường công tác thông tin và cổ động trong nhà trường và nhà trường tích cực góp phần vào công tác thông tin và cổ động trong nhân dân do Bộ Giáo dục - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp - Tổng cục thông tin ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 590-TT/VP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục, Tổng cục thông tin   Người ký: Lê Liêm, Nguyễn Minh Vỹ, Hoàng Xuân Tùy
Ngày ban hành: 26/09/1966   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/1966   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

86