• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều lệ sáng kiến


 

Thông tư liên bộ 892-TT/LB 1982 hướng dẫn vấn đề tài chính và trả thưởng trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 892-TT/LB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 892-TT/LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước   Người ký: Chu Tam Thức, Đặng Hữu
Ngày ban hành: 04/08/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1982   Số công báo: Số 18
Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 892-TT/LB

400

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
43970