• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Quốc Khánh, Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2016   Số công báo: Từ số 205 đến số 206
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/1/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch số 01/2016 quy định cách xếp lương cho viên chức ngành Khoa học và công nghệ như sau:

-Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) và kỹ sư cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên chính (hạng II) và kỹ sư chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III) và kỹ sư (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu (hạng IV) và kỹ thuật viên (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2016.

 

 

Từ khóa: Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

3.939

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302944