• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Hà Công Tuấn, Vũ Thị Mai, Lê Quý Vương, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phan Chí Hiếu, Lê Chiêm, Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 05/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2018   Số công báo: Từ số 535 đến số 536
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

 

Theo đó, đối với các báo cáo được gửi định kỳ 06 tháng thì thời hạn gửi báo cáo được quy định cụ thể như sau:

  • Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp khu vực gửi lên cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và VKS cùng cấp: Gửi trước ngày 03/4 của kỳ báo cáo;

  • Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và TANDTC, VKSND cấp cao gửi lên cơ quan, đơn vị cấp TW của mỗi bộ, ngành VKS cùng cấp: Gửi trước ngày 08/4 của kỳ báo cáo;

  • Báo cáo của Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (BQP), Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tòa án quân sự TW, Cục thi hành án BQP gửi BQP và VKS quân sự TW: Gửi trước ngày 12/4 của kỳ báo cáo.

Riêng các thông báo của các cơ quan cấp TW gửi VKSNDTC thì gửi trước ngày 08/5 của kỳ thông báo.

Xem thêm Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT có hiệu lực ngày 20/5/2018.

Thời hạn gửi báo cáo xử lý khiếu nại, tố cáo trong tư pháp

Từ khóa: Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT

1.209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google